Last News

Video clip

Các dịch vụ P.A Viet Nam sẽ thực hiện miễn phí khi khách hàng đăng ký dịch vụ server Colocation tại P.A Viet Nam

1. Hỗ trợ các vấn đề phần cứng:
 
- Cung cấp hoàn chỉnh chỗ đặt server, duy trì nguồn điện và đường truyền mạng ổn định và an toàn.
 
2. Hỗ trợ các vấn đề về mạng:
 
- Hỗ trợ cung cấp các thông tin về tốc độ kết nối network, băng thông sử dụng của server.
- Ngắt hướng kết nối mạng xuất phát nguồn ddos nếu server bị ddos theo yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ chặn các kết nối tấn công ddos đơn lẻ, xác định hướng tấn công và thông báo khách hàng tự giải quyết.
- Hỗ trợ khôi phục remote/ssh vào server trong trường hợp khách bật firewall và chặn kết nối remote/ssh.
 
3. Các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ:
 
- Không hỗ trợ kiểm tra, cài đặt, thay thế hay cấu hình về phần cứng, phần mềm liên quan đến server khách hàng.
- Không chịu trách nhiệm về vấn đề backup và dữ liệu bên trong server, khách hàng cần có chính sách backup cho riêng mình.
TOP