Last News

Video clip

Các vấn đề mà P.A Viet Nam sẽ không hỗ trợ:

 
- Server bị quá tải do tài nguyên server không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các ứng dụng mà khách hàng đang cài đặt và sử dụng trên máy chủ.
- Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật P.A Vietnam Ltd.
- Can thiệp trực tiếp vào mã nguồn website của khách hàng để khắc phục lỗi (lỗi không do máy chủ gây ra).
- Yêu cầu cài đặt các ứng dụng chưa được hỗ trợ đầy đủ hay vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật P.A Vietnam Ltd.
- Yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật P.A Vietnam Ltd.
- P.A Vietnam Ltd sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu bên trong server, khách hàng cần có chính sách backup dữ liệu cho riêng mình.
- Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của P.A Vietnam Ltd.
TOP